Distances līgums 

AS "IM Arvutid" filiāle "Ideal Solutions", turpmāk saukts Pārdevējs, kā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Preču saņemšana un apmaksa

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur www.ideal.lv mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci uz vietas veikalā, norēķinoties ar skaidru naudu vai bankas karti. Piedāvājam apmaksu veikt arī attālināti ar bankas pārskaitījumu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 1-5 darba dienu laikā, kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastā, pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radušies, nosūtot preci atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces, pēc to rakstura, nevar atdot atpakaļ 
  • preces ir fiziski bojātas 
  • pircējs ir atvēris preču orģināliepakojumu

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, kā arī, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai šis iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde un privātuma politika

AS "IM Arvutid" filiāle "Ideal solutions"  ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar mājas lapas apmeklēšanu, pakalpojumu izmantošanu un preču iegādi tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Nolūki, kādiem var tikt izmantoti jūsu personas dati ietver: pasūtījuma apstrāde, preču piegāde, grāmatvedība, pakalpojumu uzlabošana un saziņa.

Iesniedzot savus datus, jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem nepieciešamo laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati tiks izmantoti tikai šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem un netiks labprātīgi nodoti trešajām personām, izņemot: (a) ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti; (b) lai izmeklētu un novērstu iespējamus likuma pārkāpumus; (c) lai aizsargātu AS "IM Arvutid" filiāle "Ideal solutions"  tiesības un īpašumu; (d) situācijās, kas saistītas ar apdraudējumu personas veselībai vai dzīvībai.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par jūsu personas datu lietošanu, kā arī pieprasīt savu datu dzēšanu.

0

 .