Datu nesēju atlīdzība

Kas ir privātas kopēšanas maksa un kāpēc man tā jāmaksā?

Valdība 2021. gada 8. aprīlī apstiprināja Kultūras ministrijas (KM) virzītos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kuri paredz, ka datu nesēju atlīdzība (DNA) turpmāk būs jāmaksā arī par viedtālruņiem, datoru cietajiem diskiem un ārējiem cietajiem diskiem.

Datu nesēju atlīdzība ir neliels vienreizējs maksājums, kuru šīs iekārtas pircējs maksā autoriem, izpildītājiem, producentiem, aktieriem un filmu producentiem par atļauju privātām vajadzībām kopēt autordarbus.

Projekts sagatavots saskaņā ar Autortiesību likuma 34. panta septīto daļu un Satversmes tiesas 2012. gada 2. maija spriedumu lietā Nr. 2011-17-03 “Par Ministru kabineta 2005. gada 10. maija noteikumu Nr. 321 “Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību” 3. un 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64., 105. un 113. pantam”, kas nosaka pienākumu Ministru kabinetam regulāri pārvērtēt nesēju un iekārtu sarakstu saistībā ar tehnoloģiju attīstības radītajām pārmaiņām.

34.pants. Nesēja atlīdzība

(1)Bez autora piekrišanas fiziskajai personai atļauts darbus, kas iekļauti tiesiski iegūtā filmā vai fonogrammā vai arī citā aizsargājamā darba izpausmes formā, kā arī vizuālos darbus reproducēt (tai skaitā ciparu formātā) vienā kopijā personiskai lietošanai bez tieša vai netieša komerciāla nolūka. Šādas kopijas izgatavošanā nedrīkst iesaistīt citas personas. Autori ir tiesīgi saņemt taisnīgu atlīdzību par šādas kopijas izgatavošanu (nesēja atlīdzība).

(2)Nesēja atlīdzību par reproducēšanu personiskai lietošanai maksā šādai reproducēšanai izmantojamo iekārtu un tukšo materiālo nesēju izgatavotāji un personas, kas tos ieved Latvijā.

Lasit vairāk

iDeal Group AS Latvijā ievesto ierīču nodevu likmes:

Privātās kopēšanas maksa tiek automātiski pievienota pirkumu grozam
  • MacBook 2.85€ +PVN
  • iMac 2.85€ +PVN
  • iPad 2.85€ + PVN
  • iPhone 1.50€ + PVN