Sūdzību par produktu veikšanas noteikumi un nosacījumi

1. Privātpersonām sūdzību iesniegšanas periods ir 24 mēneši kopš produkta piegādes dienas. Juridiskām personām pamats ir ražotāja garantijas periods.

2. Sūdzību iesniegšanas perioda laikā Patērētājam ir tiesības saņemt produkta remontu bez maksas. Ja bojājums radies ražotāja kļūdas dēļ, tiks segtas visas materiālu un ražošanas kļūdas un darba un rezerves daļu izmaksas.

3. Sūdzības iesniegšanas pamats ir pirkumu apliecinošs dokuments.

4. Sūdzības neietver apmācību produkta lietošanā, regulēšanu, tehnisko apkopi, tīrīšanu vai produkta tirdzniecības izskata atjaunošanu vai arī bojājumu, kas radušies instrukciju neievērošanas gadījumā, novēršanu.

5. Tiesības iesniegt sūdzības neattiecas uz bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā pēc tam, kad produkts ticis nogādāts pircējam.

6. iDeal nenovērš defektus, kas konstatēti sūdzību iesniegšanas periodā, ja tie izraisīti:

  • ierīcē instalētās programmatūras kļūdu rezultātā;
  • normāla nolietojuma rezultātā;
  • nepareizas lietošanas vai tehniskās apkopes rezultātā (tostarp, ja ierīci remontējusi vai apkopusi nepilnvarota persona);
  • ierīces vai tās daļas sērijas numura, drošības marķējuma vai marķēšanas uzlīmes bojājumu, nomaiņas vai noņemšanas rezultātā;
  • bojājumu, par kuriem iDeal paziņojis klientam pirms ierīces iegādes, rezultātā;
  • ārēju faktoru rezultātā. Ārēji faktori ietver (bet neaprobežojas ar) negaisu, neatbilstošu elektrisko spriegumu un sprieguma svārstības, mitrumu, šķidrumu, mehāniskus bojājumus utt.;
  • produkts nedarbojas īpašnieka vainas dēļ, nepareizas lietošanas, lietošanas instrukciju neievērošanas rezultātā vai arī tā defekti radušies neuzmanīgas uzglabāšanas, tehniskās apkopes vai produkta pārslodzes rezultātā.

7. Lai noteiktu atbildību, iDeal paļaujas uz ražotāja pilnvarota pārstāvja veiktu ekspertīzi (diagnostiku). Ja eksperta vērtējuma rezultātā noskaidrojas, ka defekti ir izraisīti iepriekš minēto faktoru rezultātā, taču aprīkojuma remonts ir iespējams, Patērētājam ir iespēja pasūtīt maksas remontu. Ierīce ar šķidruma/mitruma radītiem un/vai mehāniskiem bojājumiem turpmāk tiks remontēta tikai par maksu.

8. Gadījumā, ja iDeal nav atbildīgs par ierīcei konstatēto bojājumu novēršanu un, ja ierīces remonts nav iespējams, ir jāapmaksā eksperta novērtējums (diagnostika). Eksperta novērtējums Patērētājam ir jāapmaksā arī tad, ja šī novērtējuma (diagnostikas) laikā netiek konstatēts defekts un ja aprīkojums atbilst ražotāja tehniskajām prasībām.

9. Maksa par eksperta novērtējumu nav jāmaksā klientam - privātpersonai pirmos sešus mēnešus kopš iegādes datuma.

10. Ja Patērētājs nepiekrīt iDeal lēmumam, Patērētājam ir jāpierāda, ka:

  • ierīce ir bojāta (pamatojoties uz eksperta spriedumu);
  • bojājums vai tā cēlonis pastāvēja piegādes brīdī;
  • iDeal ir atbildīgs par šo defektu.

11. Ja iDeal ierīcei ir izsniedzis komerciālu garantiju, iDeal novērsīs defektus saskaņā ar komerciālās garantijas noteikumiem un nosacījumiem.

12. Lai izmantotu sūdzību iesniegšanas tiesības, sazinieties ar iDeal veikaliem uz pirkuma dokumenta norādītajās adresēs vai arī zvaniet uz mūsu klientu apkalpošanas tālruni +371 2 8030305 vai rakstiet uz epastu veikals@ideal.lv, un jūs saņemsiet instrukcijas par to, kā rīkoties ar šo produktu.

13. Papildus tiesībām, kas izriet no sūdzību iesniegšanas tiesībām, pircējam ir arī citas tiesības, kas noteiktas Latvijas Republikas tiesību aktos.