Laimē iPhone 12

Pērkot jebkuru Apple produktu no iDeal no 22.06.2021 līdz 31.08.2021, bija iespēja laimēt jaunu iPhone 12!

Katru nedēļu izlozējām vienu laimīgo, kurš saņēma balvā jaunu, krāsainu iPhone 12.

Loterija ir noslēgusies! Paldies, ka piedalījies!

 

Preču loterijas “Pērc jebkuru Apple produktu pie iDeal un laimē jaunu iPhone 12!” noteikumi:

1.Loterijas preču izplatītājs un organizētājs:

“iDeal Group” AS filiāle “iDeal”, reģ. nr. 40103177024, juridiskā adrese: Brīvības iela 40, Rīga, LV-1050 - turpmāk Organizētājs.

2.Loterijas norises teritorija:

2.1. Jebkura tirdzniecības vieta iDeal visā Latvijas Republikas teritorijā un interneta veikals www.ideal.lv. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.

2.2. Loterijas prece: jebkurš Apple produkts, kuru var iegādāties tirdzniecības vietās iDeal un interneta veikalā www.ideal.lv.

3.Loterijas norises laiks:

Loterijas norises sākuma datums: 2021. gada 22. jūnijs. Loterijas norises beigu datums: 2021. gada 1. septembris.

4. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu:

4.1.No 2021. gada 22. jūnija līdz 2021. gada 31. augustam, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā tirdzniecības vietā iDeal visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikalā www.ideal.lv, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai, aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.ideal.lv. vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.

4.2.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.

4.3.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.

4.4.Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.

4.5.Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.

4.6.Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.

4.7.Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

5. Laimesta ieguvēji par laimestu būs informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas tiks norādīts reģistrējoties:

5.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem “iDealGroup” AS filiāli “iDeal” pa epastu iphone@ideal.lv darba dienās no 10.00 līdz 18.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2021. gada 15. septembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Organizētāja īpašumā.

5.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

5.3. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, auto vadītāja apliecību vai personas apliecību).

5.4. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2021. gada 22. jūnija līdz 2021. gada 31. augustam.

5.5. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.

6.Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:

6.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;

6.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;

6.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;

6.4. ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;

6.5. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;

6.6. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju;

6.7. nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

7. Loterijā tiek noteiktas 10 (desmit) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas

7.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju “iDeal Group” AS filiāles “iDeal” telpās – Brīvības ielā 40, Rīga, LV-1050.

7.2. Izlozes tiks veiktas ar random.org.

7.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2021. gada 1. septembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.ideal.lv.