“iDeal Group”– Reģistra informācija

Reģistra informācija saskaņā ar Personu datu aizsardzības likuma 10. iedaļu. Saistībā ar dažādiem pakalpojumiem klientu reģistrā, tiek ievākti klientu dati. No reģistra informācijas jūs varat uzzināt, kādi dati ir ievākti un kā tie tiek izmantoti.

Personu datu aizsardzības likums (523/1999), 10. un 24. iedaļa.
Izveidošanas datums: 2016. gada 29. decembris
“iDeal Group” AS filiāle “iDeal” izmanto Datus, turpmāk sadaļā Principi izklāstītajā veidā un vienīgi tādam mērķim, ar kādu “iDeal Group” AS filiāle
“iDeal” Datus ievācis, un tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai šo mērķi sasniegtu. “iDeal Group” AS filiāle “iDeal”, izmantojot Datus, ievēro Personu datu aizsardzības likumu un citus tiesību aktus (turpmāk „Tiesību akti”) un labas biznesa prakses.


1. Datu pārzinis

“iDeal Group” AS filiāle “iDeal”
Elizabetes iela 55
Rīga, LV-1010


2. Par reģistru atbildīgā persona

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 37. panta 1. punktu, mūsu uzņēmumam nav nepieciešams iecelt datu aizsardzības speciālistu.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=LV


3. Reģistra nosaukums

“iDeal Group” AS filiāle “iDeal” klientu datu reģistrs. Šis reģistrs sastāv no vairākiem apakšreģistriem.


4. Personu datu apstrādes mērķis

Personu dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz reģistrā ievadītās personas piekrišanu vai arī pamatojoties uz pasūtījumu, vai attiecībām ar klientiem. Dati tiek izmantoti, lai uzturētu attiecības ar klientiem, sazinātos ar klientu, kā arī tirgvedības nolūkos. iDeal var izmantot reģistra datus tiešās tirgvedības nolūkos, ja klients to ir atļāvis. Personu dati netiek nodoti citām pusēm.

  Reģistra mērķis ir šāds:

 • apstrādāt datu pārzinim nosūtītās atsauksmes;
 • izstrādāt un pārvaldīt “iDeal Group” AS filiāle “iDeal” pakalpojumus un produktus;
 • pārvaldīt “iDeal Group” AS filiāle “iDeal”, tā filiāļu, meitasuzņēmumu un apakšuzņēmēju iekšējos un ārējos pienākumus saistībā ar tiešo tirgvedību, datu iegūšanu un klientu datu profilēšanu.

Reģistra saturs

Reģistrā var tikt uzglabāta turpmāk norādītā informācija:

 • datu subjekta iesniegta informācija, piem., vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs utt.;
 • datu subjekta sīkfailu dati, kas saistīti ar “iDeal Group” AS filiāle “iDeal” tīmekļa vietņu lietošanu;
 • ar “iDeal Group” AS filiāle “iDeal” tīmekļa vietņu lietošanu saistīti reģistrēšanas dati, kas nosaka laiku un lietotāja preferences;
 • klientu finanšu dati, kas saistīti ar pakalpojumu un produktu iegādi;
 • klientu vaicājumi un atsauksmes;
 • klientu ID.

5. Datu avoti

Reģistrs sastāv no datiem, kas iegūti no vairākiem avotiem attiecību ar klientu izveidošanas laikā tiešsaistes veikalā www.ideal.lv vai iDeal veikalos. Attiecības ar klientiem tiek izveidotas, kad klients izveidot lietotājvārdu www.iDeal.lv internetveikalā vai pasūta preces.


6. Datu precizitāte, savlaicīgums un pilnīgums

Patērētāju datu precizitāte netiek kontrolēta, izmantojot iedzīvotāju reģistru. “iDeal Group” AS filiāle “iDeal” maksājošo klientu kontaktinformācija un kredītinformācija tiek pārbaudīta Reģistru un informācijas sistēmu centra tiešsaistes datubāzēs (https://ariregister.rik.ee).


7. Reģistrā ietvertie dati

iDeal internetveikala klientu reģistrā ietverta turpmāk norādītā informācija: Klienta informācija: vārds, uzvārds, uzņēmums, reģistrācijas numurs, adrese, pasta indekss, Pilsēta/ciemats/ciems, tālrunis, e-pasta adrese, tīmekļa servisa lietotājvārds un parole; Pērkot ar kredītu: kredīta informācija kredīta uzraudzībai; Lietošanas informācija: pasūtījumi, piegādes un kompensācijas; Tiešās tirgvedības informācija: tiešās tirgvedības atļauja; Jaunumu biļetenu abonēšanas informācija


8. Datu pārsūtīšana

“iDeal Group” AS filiāle “iDeal” nesniedz datus nepilnvarotām pusēm, izņemot spēkā esošo tiesības aktu noteiktajās un saistošajās robežās. Dati var tikt pārsūtīti ārpus ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas Personu datu aizsardzības likuma noteiktajās robežās.


9. Reģistra aizsardzība

Datubāze tiek uzglabāta slēgtās telpās, kurām nevar piekļūt neatļautas personas. Sistēmu aizsargā ugunsmūris, un tā ir aizsargāta pret ārējiem pieslēgumiem, kas neietilpst lietotāju piekļuves tiesībām pārbaudes nolūkos. Regulāri tiek izveidotas reģistra kopijas, lai novērstu traucējumus. Reģistru apstrādā vienīgi “iDeal Group” AS filiāle “iDeal” darbinieki ar personīgu lietotājvārdu un paroli, kuriem ir nepieciešamība apstrādāt personu informāciju attiecību ar klientiem kontekstā. Personām, kas lieto reģistru, ir konfidencialitātes pienākums.


10. Personas tiesības pārbaudīt reģistru

Klientam ir tiesības pārbaudīt Klientu reģistrā iekļautos datus, kas attiecas uz viņu, saskaņā ar Personu datu aizsardzības likuma 19. iedaļu. Pārbaudes pieprasījums jānosūta reģistrētājam rakstiskā veidā, pievienojot parakstu.


11. Sīkfaili

iDeal tiešsaistes veikalā tiek izmantoti sīkfaili, lai uzlabotu vietnes kvalitāti un padarītu to draudzīgāku lietotājiem. Ja vēlaties, jūs varat atslēgt sīkfailus pārlūka iestatījumos - tādā gadījumā tīmekļa vietne nedarbosies, kā paredzēts. Sīkfaili ievāc turpmāk norādītos datus: IP adrese, pārlūka veids, operētājsistēma, vietnes, no kurām un uz kurām lietotājs dodas, tīkla pakalpojumu sniedzējs, datuma un laika informācija un tīmekļa vietnē atvērtās lapas. Dati tiek izmantoti pirkumu grozam un pasūtījumu aktivitātēm. Mēs izmantojam „Google Analytics” pakalpojumu, lai analizētu jūsu datus. „Google Analytics” datus nevar izmantot, lai iegūtu konkrēta klienta datus vai identitāti. Lietojot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat mūsu sīkfailu izmantošanai.